ar

E Commerce Hair Care
The largest e-commerce platform on the market for haircare

itenesfrdeptruarbgcazhcsdaeletfafihihuidiwjakoltlvmsnlnoplroskslsvthtrukvi

أدخل فيE Commerce Hair Care


E Commerce Hair Care : ه-ككوميرسي م è منصة كبيرة متخصصة في العناية بالشعر لصالونات الحلاقة، حيث يمكن مقارنة è منتجات بي ما شاء الله العناية بالشعر المبتكرة والفنيين من جميع الزوايا وقادرا على اختيار ما شاء الله IP الذي يلبي احتياجاتك. È التجارة الإلكترونية طريقة جديدة ومريحة للتسوق وحفظ مفتوحة 24 ساعة في اليوم. الرعاية منصة التجارة الإلكترونية من صالون الشعر بيع المنتجات أو الخدمات التي تقدمها للجمهور. التجارة الإلكترونية في العديد من التخصصات وذلك è قريبة جداً من هذا الموضوع إيندوسترياليستيتشي جثم é العلامات التجارية والمجالات وانتقائي الإعلان هي العوامل المساعدة. اللوائح ذات الصلة ثم تتنوع والانضباط وتتراوح من التجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك، والأحكام المتعلقة بالعلامات التجارية وانتقائي الدعاية، وحماية البيانات الشخصية، وأخيراً، اللوائح الأخرى ذات الصلة أيضا مختلف. ما هي المزايا لمصففي الشعر الذين يستخدمون هذه الأداة؟ ما أشرتم العملاء هي منخفضة التكلفة مع è التي يمكن للعمل، والقدرة على تحقيق انتقائي بي ما شاء الله المستهلكين. أود أيضا أن أضيف à الخيار لإنشاء هياكل الظاهرية التي يمكن تصورها فقط في صفحة ويب. المشاكل الشائعة التي تواجه ما شاء الله بي مصففي الشعر الذين تقرر اختيار التجارة الإلكترونية؟ À المبلغ من اللوائح والتعميمات بشأن هذا الموضوع، وبعض الشكليات البيروقراطية في بعض الأحيان اتخاذ خطوات أكثر تعقيداً مما يبدو أنهم ما شاء الله. والجزاءات ذات أهمية.

Encyclopaedic hair website

E Commerce Hair Care capelli E Commerce Hair Care acconciature E Commerce Hair Care estetica E Commerce Hair Care moda-capelli E Commerce Hair Care salute E Commerce Hair Care parrucchieri

E Commerce Hair Care - الرعاية الصحية مصففي الشعر الشعر في صالونات التجميل والجمال، مع أسلوب الشعر للصور الأزياء والمبيعات من منتجات العناية بالشعر الشعر.

أقسام الاهتمام

E Commerce Hair Care, مصففي الشعر، والشعر، والصحة، وصالونات التجميل والصور بطريقة الشعر، تسريحات الشعر، وعلم الجمال، للبيع، دردشة الشعر، علاج تساقط الشعر، وفقدان الشعر، balayages، meches، shatush، ديجا فو, مصففي الشعر، والشعر، والصحة، وصالونات التجميل والصور بطريقة الشعر، تسريحات الشعر، وعلم الجمال، للبيع، دردشة الشعر، علاج تساقط الشعر، وفقدان الشعر، balayages، meches، shatush، ديجا فو, E Commerce Hair Care, selling hair products, selling products for hairdressers, sale items for hairdressers, phon sale, hairdryer sale, sale hair straighteners, sale scissors to cut hair, selling hair care riscrescita, sale care hair fall, KERASTASE sale.
E Commerce Hair Care, protoplasmina sale, sale of wigs, sale argan oil, moroccanoil sale, Parlux hair dryer sale, hair brushes sale, sale of wooden combs, sale clothing for hairdressers, selling hair dye, sale special shampoos hair.
E Commerce Hair Care, sale of furniture hairdressers, sale hairdressing courses, business, best Price, outlet hair products

Gossip & News

18 Feb 19

classifica

In questi anni più che mai l'INNOVAZIONE è il termometro delle Aziende. 
Allo stesso modo, l'essere legati poco alla VERA INNOVAZIONE e molto all'IMMAGINE dei PRODOTTI ha comportato la frenata di Brand che rischiano così di diventare marchi "COMMODITY" : la sola qualità del prodotto non è abbastanza.
Ecco perché è in atto una RIVOLUZIONE nella CLASSIFICA dei Marchi più venduti.

I primi NON SONO PIU' i primi !!

18 Feb 19

venditori

E chi ha detto che fare il VENDITORE è una delle occupazioni più belle e dinamiche?
Questa categoria di lavoratori ( nel settore della coiffure) sta demolendo l'immagine positiva che questo lavoro aveva.

  • PROFESSIONALITÀ - bassa, quasi nulla
  • FORMAZIONE - zero
  • AGGIORNAMENTO - quasi inesistente
  • ORGANIZZAZIONE - cos'è?
  • PRECISIONE - è solo roba da svizzeri
  • VISIONE DEL MERCATO - nulla
  • ASSISTENZA - fatica per niente

È anche vero che non tutti sono così scassati, ma quasi. Ovvio che chi si salva fa buoni affari e si garantisce un futuro roseo, alla faccia dell'E-commerce.
Il parrucchiere ha bisogno di avere rapporti personali con i VENDITORI perché sa che la sua crescita dipende da loro che sono, o dovrebbero essere, INFORMATORI AGGIORNATI.

 

15 Feb 19

adrian-gutierrez

 

Projecting the magnificence of the amplification and creation of shapes from texture.

Collection: Grandeur
Ph: Damien Carney
Make-up: Joanne Gair
Stylist: Nikko Kefalas

hair-collections

15 Feb 19
 

La commistione di luce e natura ancestrale, potente fino a togliere il fiato, è inevitabilmente coinvolgente. L’energia del luogo fluisce in noi e tutto diventa possibile. Qui è semplice rimuovere inibizioni, dare voce alla libertà di espressione, trovare il coraggio di affrontare l’ignoto. Nella vita quotidiana, nell'esprimere noi stessi, raramente disponiamo del supporto energetico di questi luoghi. La nostra identità più selvaggia si manifesta attraverso i filtri della modernità. Wild è la donna che dà voce alla propria natura e ha la forza di domare il mondo frenetico, modellandolo al proprio essere.

Collection: Wild
Ph: Andrew O’Toole
Make-up: Daniel Kolaric
Colour: Seminara Team

hair-collections

14 Feb 19

indagine-congiunturale

A fine 2018 il fatturato globale del settore cosmetico si approssima agli 11,2 miliardi di euro (+2%), mentre le previsioni per l'anno in corso indicano una crescita ulteriore del 2,6%.
A determinare questo andamento hanno contribuito il fatturato interno, con un trend positivo di poco meno di un punto percentuale e soprattutto le esportazioni in crescita del 3,5% nel 2018 per un valore di 4.800 milioni di euro.

Ancora una volta l'evoluzione dell'export ha inciso significativamente sulla bilancia commerciale, che supera i 2.700 milioni di euro
Uno sguardo alla domanda di cosmetici in Italia a fine 2018 ne conferma l'anticiclicità, seppur a ritmi più rallentati rispetto agli ultimi esercizi (+0,5%) per un valore poco superiore ai 10.100 milioni di euro. Concorre a questo risultato la tenuta dei canali professionali, quali saloni di acconciatura e centri estetici, che hanno chiuso il 2018 in crescita dello 0,5%.
Sono marginali, ma numericamente importanti, gli aumenti della grande distribuzione (+0,5%) e della profumeria (+1,2%), che rispettivamente si attestano al primo e al secondo posto nelle vendite di cosmetici in Italia.

L'e-commerce, per la prima volta analizzato separatamente dal Centro Studi, continua a segnare trend superiori agli altri canali con una crescita stimata del 10%. Le vendite dirette precedentemente abbinate a questo valore segnalano invece una contrazione del 2% a fine 2018.
Deboli segnali di incertezza provengono dal canale farmacia, che ha chiuso il 2018 con un calo dell'1%; anche nelle erboristeria rallenta l'andamento dei consumi, sebbene rimangano positivi i valori di trend (+0,2%).
Infine, la produzione cosmetica contoterzi, che si pone a monte della filiera produttiva e trasversale rispetto agli altri canali, registra una crescita del 4% per il 2018 e si stima un ulteriore rialzo del 6% per il primo semestre del 2019.أدخل فيE Commerce Hair Care